Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een geheel van zorgen waardoor een patiënt een optimaal fysiek en mentaal evenwicht kan hervinden na een hartaandoening, met als resultaat een betere herïntegratie is onze maatschappij. De doelstellingen zijn werkhervatting of behoud van een zelfstandig bestaan. Hartrevalidatie richt zich tot patiënten die werden opgenomen voor een hartoperatie, acuut coronair syndroom, coronaire dilatatie met of zonder stent, hartfalen of harttransplantatie.

Het is een multidisciplinaire aanpak met fysieke training onder begeleiding van fysiotherapeuten, een optimalisatie van de medische behandeling van de cardiovasculaire risicofactoren, coaching door een diëtist en psychosociale begeleiding.

Binnen de hartrevalidatie onderscheiden we drie fasen:

  • Hospitalisatie fase
  • Herstel fase
  • Cardiale readaptatie fase

Hospitalisatie fase

1e en 2e postoperatieve dag:
De kinesitherapie behandeling begint snel. Vanaf de eerste postoperatieve dag zijn er ademhalingsoefeningen en een lichte mobilisatie waarbij de patiënt ook in de zetel wordt geplaatst op dag 2.

3e tot 5e postoperatieve dag:
De 3e dag gaat U naar medium care. Hier bent U nog 24u op 24u onder cardiale monitoring. Ademhalingsoefeningen worden dagelijks uitgevoerd evenals algemene mobilisatie. Gangrevalidatie begint eveneens de derde dag, en indien uw algemene toestand het toelaat gaat de kinesist met U tot in de revalidatie ruimte voor enkele fiets bewegingen zonder weerstand.

6e tot 10e postoperatieve dag:
Terug op de klassieke kamer zal de kinesitherapie progressief opgedreven worden met weerstandsoefeningen indien uw toestand het toelaat. Ook zal U trappen lopen onder begeleiding voor U naar huis terugkeert. De bedoeling is U zo snel mogelijk een zekere autonomie terug te geven.

Fase van herstel

Dit zijn de eerste weken na hospitalisatie. We noemen dit ook wel de fase van actieve rust. Er moet nog gerust worden, maar men mag toch actief worden binnenshuis. Kleine huishoudelijke taken zijn toegelaten. Ademhalingsoefeningen met het inspirex toestel blijven aangewezen. We raden U aan om korte wandelingetjes te doen, 10 a 15 minuten 1 tot 2 maal daags, en geleidelijk de wandelafstand te verlengen. Het wandeltempo moet rustig zijn. Er mag geen zware inspanning geleverd worden en U moet een gesprek kunnen voeren tijdens de wandeling. Indien U een home trainer heeft, mag U deze zeker gebruiken, 15 a 20 minuten per dag met lichte weerstand. Laat U begeleiden door uw kinesist.

Fase van cardiale readaptatie

Zij begint ongeveer twee weken nadat U het ziekenhuis verlaten heeft. Wij raden U aan om contact te nemen met de cardiale revalidatie van het Sint Jans ziekenhuis, of met uw kinesist (indien hij ervaring heeft met hart revalidatie).

Doelstellingen

  • U een zekere inspanningstolerantie geven die het toelaten de dagelijks activiteiten volledig te hernemen.
  • U een volledig vertrouwen te geven tov inspanning.
  • U terug enthousiasme te geven voor fysische activiteit en U te helpen uw favoriete sport terug op te bouwen.

Dergelijke hart revalidatie is slechts doeltreffend indien U minimum 2 a 3 maal per week komt en een totaal van30 sessies bijwoont. Dit programma vraagt ook een verderzetting van kinesitherapie oefeningen thuis bestaande uit wandelingen, home trainer, enz...

Tot slot

Na dit programma bent U in staat een normaal dagelijks leven terug te hernemen, alhoewel het belangrijk blijft regelmatig een fysische activiteit te onderhouden zoals wandelen, fietsen, zwemmen, fitness,...
 

Meer informatie