Hartklepchirurgie

Aortaklep

Aandoeningen van de aortaklep zijn meestal van degeneratieve aard. In de afgelopen jaren zijn de degeneratieve aortaklepaandoeningen toegenomen gezien de toename van het aantal oudere patiënten. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is nu bijna 70 jaar. Voor een aortaklepvervanging zijn er verschillende opties beschikbaar. Er worden meestal mechanische of biologische kunstkleppen aangeboden. De biologische kunstkleppen (stented, sutureless, stentless) hebben het voordeel dat ze kunnen afzien van een levenslange inname van orale anticoagulantia, mits er een regelmatig hartritme aanwezig is. Bij mechanische kunstkleppen is een levenlange inname van orale anticoagulantia noodzakelijk. Bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar oud, adviseren wij om de biologische kunstkleppen te implantateren.

De biologische kunstkleppen worden echter tegenwoordig meer en meer gewenst door veel jongere patiënten. We verwachten dat de nieuwe kunstklepmodellen een houdbaarheid van meer dan 15 jaar hebben. Bovendien, onze resultaten met de redo-aortaklepvervangingen (tweede en derde aortaklepchirurgie) zijn excellent. Een implantatie van biologische aortakunstklep bij patiënten die jonger zijn dan 65 jaar behoort dus eveneens tot de mogelijkheden.

Met een speciale chirurgische techniek kunnen we ook bepaalde aortaklepaandoeningen herstellen. Bij insufficiëntie van de aortaklep (kleplekkage, klepregurgitatie) ligt de focus vooral op een reconstructie (reparatie) van de eigen aortaklep (aortaklepplastie). Patiënten jonger dan 65 jaar kunnen ervan profiteren doordat een mechanische kunstklep en dus ook levenslange bloedontstollingsmedicatie vermeden worden.

Geïsoleerde aortaklepaandoeningen worden preferentieel via minimaal invasieve technieken uitgevoerd (zonder het borstbeen volledig te openen).

Samen met de afdeling Cardiologie van het Brussels Heart Center wordt er transcatheter aortaklepchirurgie aangeboden (TAVI, transcatheter aortic valve implantation). Deze ingreep kan plaatsvinden via een zeer kleine insnede ter hoogte van de borstkas (transapicaal, direct aortic, subclaviculair), hals (via de halsslagader) of lies via de dijbeenslagader (transfemoraal). Deze operaties worden uitgevoerd in een speciaal gebouwde nieuwe hybride operatiekamer.

Mitralisklep

Operaties voor aandoeningen van de mitralisklep behoren tot de prioriteiten van de afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center. Bij belangrijke insufficiëntie van de mitralisklep (kleplekkage, klepregurgitatie) ligt de focus vooral op een reconstructie (reparatie) van de eigen mitralisklep (mitralisklepplastie). Een mitralisklepvervanging door middel van een implantatie van een kunstklep (mechanisch of biologisch) behoort ook tot de mogelijkheden bij mitralisklepaandoeningen. Geïsoleerde mitralisklepinsufficiëntie wordt preferentieel via minimaal invasieve technieken uitgevoerd (zonder het borstbeen te openen). Ritmestoornissen die gerelateerd zijn aan een mitralisklepaandoening kunnen tegelijkertijd meestal mee behandeld worden (ablatie procedure). 

Tricuspidalisklep

Bij belangrijke insufficiëntie van de tricuspidalisklep (kleplekkage, klepregurgitatie) ligt de focus vooral op een reconstructie (reparatie) van de eigen tricuspidalisklep (tricuspidalisklepplastie). Een tricuspidalisklepvervanging door middel van een implantatie van een kunstklep behoort ook tot de mogelijkheden bij bepaalde tricuspidalisklepaandoeningen (stenose, endocarditis). Geïsoleerde tricuspidalisklepinsufficiëntie wordt preferentieel via minimaal invasieve technieken uitgevoerd (zonder het borstbeen te openen). Tricuspidalisklepinsufficiëntie die gerelateerd is aan een mitralisklepaandoening kan tegelijkertijd bij de mitralisklepoperatie mee behandeld worden. 

Gecombineerde hartklepchirurgie en coronaire myocardrevascularisatie

Operaties voor hartklepaandoeningen in combinatie met coronaire revascularisatie zijn complexe operaties met een hoger perioperatief risico. De gemiddelde leeftijd van de patiënten in deze groep is bijna 73 jaar. Door een optimalisatie van de operatieve techniek en postoperatieve behandeling hebben we zeer goede resultaten kunnen bereiken bij deze complexe hartziekte groep in de afgelopen jaren.