Elektrocardiogram

Een elektrocardiogram is een weergave van de elektrische activiteit van het hart. De registratie gebeurt door middel van elektroden die op specifieke plaatsen op het lichaam worden aangebracht (borstkas en ledematen). Deze elektroden registreren elektrische impulsen van het hart. Deze gegevens worden afgedrukt onder vorm van een elektrocardiogram.

De cardioloog leest en analyseert vervolgens het tracé. Dank zij het ECG kan met ritmestoornissen aantonen, afwijkingen in de contractiliteit vaststellen en recente of oude infarcten diagnosticeren. Al deze aandoeningen geven namelijk veranderingen van het elektrisch tracé.

Het afnemen van een ECG is eenvoudig, volledig pijnloos, en geeft onmiddellijk duidelijke en betrouwbare.