Eindwerken

Derdejaarsstudenten die in functie van hun eindwerk een gesprek met bepaalde medewerkers wensen, een enquête willen afnemen of die onderzoeken of ingrepen willen bijwonen, kunnen altijd contact opnemen met de begeleidingsverpleegkundige.

Inien interesse, gelieve het formulier in te vullen.