Directie

  • Algemene en medische directie

Dr. Patrick Gérard

  • Directie Patiëntenzorg

A Descuymere

Alexandre Deschuymere

  • Administratieve en financiële directie

Guillebert de Fauconval

  • HR directie

Chantal Pauli

  • Technische en logistieke directie
  • Directie Informatica

Claude Strengs