Directie

  • Algemene directie


Hadewig De Corte

  • Medische directie

Dr. Kenneth Coenye

  • Directie Patiëntenzorg

A Descuymere

Alexandre Deschuymere

  • Administratieve en financiële directie

Guillebert de Fauconval

  • HR directie

Chantal Pauli

  • Technische en logistieke directie

Iwein Baeyens

  • Directie Informatica

Claude Strengs