Diagnostische onderzoeken

Een niet-behandelde hypertensie lijdt tot een verhoogd risico op hartinsufficiëntie, aandoeningen van de kransslagader, myocardinfarct, cerebrovasculair accident (beroerte), arteriosclerose, perifere arteriopathie, aantasting van de ogen, aneurysma en aortadissectie, nierinsufficiëntie en aantasting van de bloedsomloop.

Patiënten met een niet-gecontroleerde arteriële hypertensie lopen tweemaal meer risico op een cardiovasculair accident dan de degelijk gecontroleerde hypertensiepatiënten.

Een vroegtijdige opsporing laat toe het risicoprofiel te beheersen.

Onderzoeken: