De Kliniek Sint-Jan en de Europa Ziekenhuizen bundelen hun krachten

02/06/2016

Per 1 juni zijn de Brusselse ziekenhuisgroepen de Europa Ziekenhuizen en de Kliniek Sint-Jan bevoorrechte partners. Met dit akkoord beogen de beide ziekenhuizen in de eerste plaats een verdere optimalisatie van hun zorgaanbod door een nauwere medische samenwerking. Tegelijkertijd wordt ook hogere efficiëntie en professionalisering van ondersteunende diensten onderzocht.

Met deze partnership-overeenkomst bezegelen de ziekenhuizen de afspraak om geprivilegieerd met elkaar samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, zowel medisch, administratief als voor de ondersteunende diensten. De samenwerking kadert in de economische realiteit en de nadruk in het gezondheidsbeleid van de diverse overheden, die de ziekenhuizen oproepen tot nauwere samenwerking in netwerkverband en tot verdere specialisatie. De voorbije jaren kwamen reeds verscheidene informele samenwerkingsprojecten tot stand. De ruimere samenwerking krijgt nu een officieel karakter.

‘Het succes dat wij zien in de diverse gezamenlijke projecten heeft ons aangemoedigd om deze samenwerking te formaliseren in een schriftelijk akkoord’, bevestigen de afgevaardigd beheerders van beide ziekenhuisgroepen*. ‘We zijn logische partners. We bieden grotendeels dezelfde diensten en specialisaties voor een gelijkaardig profiel van patiënten in dezelfde regio. Het vergt wat durf om deze nieuwe stap te zetten, maar wij zijn op natuurlijke wijze aangewezen tot samenwerking. Daarom kiezen we er zelf voor om in een partnership te stappen alvorens hierover een specifieke en mogelijks beperkende wetgeving wordt uitgevaardigd.’

Het samenwerkingsakkoord betreft in totaal zes Brusselse sites die deel uitmaken van beide ziekenhuisgroepen. Door deze samenwerking kunnen de twee partners een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen die hen moet toelaten een volledige en hoogstaande zorg aan te bieden in een performant, modern kader.

* Dr. Kalenga Ilunga en de heer Jef Peeters voor de Europa Ziekenhuizen, en Dr. Benoît Hermans voor de Kliniek Sint-Jan

Einde persbericht

De Kliniek Sint-Jan is een algemeen ziekenhuis met 558 bedden, verdeeld over drie Brusselse sites: Kruidtuin, Middaglijn en Leopold I. Het verstrekt alle medische diensten waaronder hartchirurgie, radiotherapie, neurochirurgie. De materniteit verzorgt jaarlijks 2.200 bevallingen. De Kliniek Sint-Jan stelt zich tot doel in de Brusselse regio bekend en erkend te zijn als een professionele organisatie en als referentieziekenhuis voor een menselijke en kwalitatieve zorg.

De Europa Ziekenhuizen bieden in totaal 709 bedden op twee sites: Sint Elisabeth in Ukkel en Sint Michiel in de Europese wijk / Etterbeek en het Bella Vita Medical Center in Waterloo. Ook daar vindt de patiënt een aanbod van algemene ziekenzorg, cardiochirurgie, neurochirurgie, robotchirurgie en een uitgebreide dienst medische beeldvorming. De materniteit begeleidt elk jaar 2.500 geboorten. De Europa Ziekenhuizen willen in en rond Brussel de referentie zijn voor geavanceerde geneeskunde, persoonlijke zorg en een meertalige ondersteuning.

---

Perscontacten

Voor de Europa Ziekenhuizen:

Jennyfer Doria Tilleux
Tel: 02/ 614 26 93
E-mail: j.doria@cliniquesdeleurope.be

Voor de Kliniek Sint-Jan:

Florence Feys (verantwoordelijke communicatie)
Tel: 02/891.08.45
E-mail: ffeys@klstjan.be

Bestand(en)