Coronaire revascularisatie

Chirurgische myocardrevascularisatie met overbruggingen (bypassoperatie) is nog steeds de meest effectieve therapie op lange termijn voor de coronaire (ischemische) hartziekten. Dit blijkt uit vele wetenschappelijke studies. Deze therapie geeft een bijzonder voordeel voor patiënten met multipel coronair vaatlijden, met in begrip van de coronaire voorwandarterie (LAD, left anterior descending artery). Dezelfde voordelen bestaan ​​bij aanwezigheid van een coronaire linker hoofdstamvernauwing, een verminderde linker ventrikelfunctie, of bij tegelijkertijd aanwezigheid van andere hartziekten, zoals hartklepaandoeningen.

Oudere patiënten met significante comorbiditeit en verschillende risicoprofielen vereisen een individuele aanpassing van de chirurgische techniek. De afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center voert daarom bijna alle (99,9%) electieve coronaire bypassoperaties uit op het kloppend hart zonder gebruik te maken van de hart-longmachine (OPCAB, off-pump coronary artery bypass grafting), met nadruk op een totale arteriële revascularisatie, bij voorkeur door gebruik te maken van beide borstwandarteriën (BIMA, bilateral internal mammary arteries), en zonder de Aorta aan te raken (“no touch Aorta”). Indien enkel de coronaire voorwandarterie aangetast is, is een minimaal invasieve coronaire bypassoperatie (zonder het borstbeen te openen) voor revascularisatie van de LAD aangewezen (MIDCAB, minimally invasive direct coronary artery bypass grafting).

Gezien de grote expertise van de afdeling Cardiale Heelkunde worden eveneens “hoog risico” bypassoperaties (o.a. bypasschirurgie tijdens een acuut myocardinfarct met/zonder cardiogene shock, patienten met een sterk verminderde ventrikelfunctie en redo-bypasschirurgie) uitgevoerd.

De afdeling Cardiale Heelkunde bezit een international leadership wat betreft deze OPCAB procedure. De afdeling Cardiale Heelkunde organiseert op regelmatige basis trainingssymposia waarbij nationale en internationale hartchirurgen opgeleid kunnen worden in deze techniek.

Onze expertise voor coronaire bypassoperaties:

  • OPCAB;
  • MIDCAB;
  • No touch Aorta (Anaortic);
  • Totale arteriële revascularisatie, preferentieel met BIMA;
  • High risk coronaire bypassoperatie;
  • International leadership voor OPCAB training.