Complicaties

Urineweginfecties
De meest frequente complicatie bij nierstenen zijn urineweginfecties. Dit kan variëren van een simpele blaasontsteking (cystitis), die gemakkelijk kan behandeld worden, tot een gecompliceerde urinewegontsteking met infectie van de nier (pyelonefritis). Deze infectie kan gevaarlijk worden wanneer de urine geblokkeerd wordt door een steen. In dit geval moet er intraveneus antibiotica toegediend worden en zal de nier chirurgisch gedeblokkeerd worden. Bij langdurige of chronische infectie kunnen de bacteriën zich vastzetten op of in de steen. Enkel het verwijderen van de steen kan de urineweginfectie definitief oplossen.

Sepsis
In ernstige situaties kunnen de bacteriën in de bloedbaan terecht komen en een systemische infectie veroorzaken (sepsis). De bacteriën scheiden toxines af die het bloedvaten- en luchtwegenstelsel kunnen beschadigen en multiple orgaan falen veroorzaken. In sommige gevallen kan het volledige lichaam in shock gaan, wat een medische urgentie is. Naast een chirurgische deblokkering zal een opname op een intensieve zorgenafdeling noodzakelijk zijn.

Uitdroging
Uitdroging (dehydratatie) komt frequent voor bij nierstenen. De braakneigingen en het braken verhinderen de patiënt om genoeg te drinken. In het ziekenhuis zal snel intraveneus vocht toegediend worden om dit te corrigeren.

Nierfalen
Nierfalen wordt meestal in de hand gewerkt door een combinatie van uitdroging, met infectie en nierstuwing. Vooral mensen die al een minder goede nierwerking hebben of met slechts 1 nier zijn hiervoor vatbaar. In de meeste gevallen zal de nierfunctie snel hernemen na chirurgische deblokkage. Bij ernstig nierfalen is er soms noodzaak tot (tijdelijke) nierfunctievervangende therapie zoals dialyse.