Chemotherapie

Chimio

Chemotherapie bestaat uit een combinatie van verschillende medicijnen die als een synergie samen werken om een dodende of remmende werking te hebben op de tumorcellen.

De gebruikte combinaties zijn degene die erkend zijn het meest efficiënt te zijn voor dit type van kanker. De meest klassieke medicijnen zijn deze van het type FEC (fluorouracil, epirubicine, cyclophosphamide) en taxanes (taxotere of taxol), maar daarnaast staan er nog vele andere medicijnen ter beschikking.

Chemotherapie kan in verschillende fasen van de ziekte aangewend worden in combinatie met radiotherapie, hormoontherapie, gerichte therapie.

Men spreekt van een adjuvante chemotherapie wanneer chemotherapie de chirurgische ingreep en/of bestraling ondersteunt. Chemotherapie wordt dan toegediend om eventuele resterende kankercellen te vernietigen. De indicatie hangt af van een aantal parameters die de kansen op mogelijk herval of recidief bepalen. Tijdens een multidisciplinair overleg wordt uw behandeling uitgestippeld.

Men spreekt van een neo-adjuvante behandeling wanneer chemotherapie de chirurgische ingreep voorafgaat. Het doel is dan om het volume van de tumor te verminderen. Op die manier is vaak een minder ingrijpende operatie mogelijk. Regelmatig wordt de afname van het tumorvolume nagegaan door middel van klinisch onderzoek door de oncoloog en de borstchirurg en wordt een mammografie/echografie uitgevoerd tijdens de chemoperiode.

Chemotherapie kan ook worden toegediend in een gevorderd of metastatisch stadium van de ziekte, soms van bij de aanvang, soms later bij recidief of herval.  Dankzij een radiologisch onderzoek kan men het effect van de behandeling opvolgen.

Chemotherapie had in het verleden vaak van een negatieve bijklank, maar tegenwoordig wordt de behandeling steeds beter verdragen, onder meer door het bestaan van efficiënte producten tegen braken. Vaak kunnen de bijwerkingen daardoor teruggebracht worden tot misselijkheid en verteringsstoornissen. Haaruitval kan helaas niet altijd vermeden worden, maar u kan steeds beroep doen op de expertise van een esthetisch adviseur. Uw ziekenfonds komt ook gedeeltelijk tussenbeide in de vergoeding van een pruik, sjaaltjes en mutsen. Chemotherapie maakt u ook vatbaar voor infecties, en hoewel dit van voorbijgaande aard is, schenkt u hier best extra aandacht aan. Het is ook aangeraden om tijdelijk uw activiteiten aan te passen wegens de buitensporige vermoeidheid die u zal meemaken.

Hoe toedienen?

Chemotherapie wordt bijna altijd intraveneus toegediend, hoewel er ook een aantal orale geneesmiddelen bestaan. De toediening gebeurt via een intraveneus infuus of via een onderhuidse catheter die tijdens een kleine ingreep rechtstreeks wordt verbonden met het diepe veneuze systeem. De onderhuidse catheter (Port-a-cath) blijft permanent aanwezig tijdens de chemoperiode en eventueel langer en maakt een gemakkelijke en veilige toediening van de chemotherapie mogelijk.

De meeste behandelingen kunnen worden toegediend in het daghospitaal. De duur van het infuus schommelt tussen 30 en 60 minuten. Elke behandeling moet worden voorafgegaan door een controle van het gehalte aan rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes en door een consultatie bij de oncoloog in de borstkliniek.   In totaal blijft de patiënte naar schatting 4 uur in het ziekenhuis.

De eerste keer dat een patiënte een chemotherapie ondergaat, zal ze over een specifieke kamer op het dagziekenhuis beschikken waarin men haar uitvoerig en in alle rust uitlegt wat haar behandeling inhoudt. Daarna krijgt ze de keuze uit een kamer alleen, met twee of vier bedden. Sommige behandelingen kunnen ook  in een comfortabele zetel gegeven worden.

De eerste dag komt onze psychologe bij elke patiënte langs. De eerste chemotherapie kan veel emoties doen opborrelen, en dus staat de psychologe steeds ter beschikking voor u en uw naasten.