Cardiale katherisatie

Coronarografie, coronaire dilatatie, plaatsing van stents, echocardiografie endocoronaire, plaatsing van aortakleppen (TAVI kleppen) via percutane weg.

De hartcatheterisatie afdeling bestaat uit zes hoog opgeleide interventionele cardiologen. Samen met hun paramedische staf staan ze 24/24u paraat om in te grijpen binnen de korst mogelijke tijdsspanne (90min).

Onderzoeken en therapeutische handelingen