Behandeling van obesitas en overgewicht

Om te bepalen welke behandeling met meest geschikt is, staan er bij de start van de opvolging een aantal raadplegingen gepland.

  • De chirurg
  • De nutritionele arts (2 afspraken)
  • De psycholoog
  • De endocrinoloog

Indien men beslist om over te gaan tot een chirurgische ingreep volgt een volledige doorlichting. Deze omvat:

  • Een preoperatief cardiologisch onderzoek
  • Een volledig bloedonderzoek
  • Een radiologische check-up
  • Een gastroscopie
  • Pneumologisch onderzoek met ademhalingstests bij vermoeden van slaapapnoe

Nadien volgt een tweede gesprek met de chirurg om de onderzoeksresultaten te evalueren, te beslissen welk soort interventie zal plaatsvinden en een datum vast te leggen voor de operatie.

Voor meer informatie over onze aanpak: