Behandeling en kwaliteitscontrole van de allogreffen

EHB
Traitement et contrôle de qualité des allogreffes

Voorbereiding

De dissectie en morphologische evaluatie van de aorta- en pulmonalisklep met de respectievelijke arteriële conduits, de mitralisklep en de verschillende types van arteriële allogreffen, evenals de behandelling ervan, worden uitgevoerd in een cleanroom met verticale laminaire flow klasse A, achtergrond klasse B/C. Deze voorbereiding wordt uitgevoerd door een arts, geholpen door een technische assistent, die specifiek voor deze activiteit is opgeleid. Na een macroscopisch onderzoek, een competentietest (van de hartkleppen) en een meting van de diameters en lengtes, worden de allogreffen gedurende 40 tot 48 uur geincubeerd in een antibioticamengsel van lage concentratie op de temperatuur van +4°C.

Cryopreservatie

Na de incubatie worden de allogreffen in een oplossing van dimethylsulfoxyde (DMSO) geplaatst en gecryopreserveerd. De weefsels worden bevroren en bewaard in dampen van vloeibare stikstof, volgens een computergestuurd programma.

Kwaliteitscontrole

Tijdens de kwaliteitscontrole worden onderstaande testen uitgevoerd op de allogreffen:

 •  Microbiologie (voor en na de incubatie):
  • Aerobe en anaerobe bacteriën
  • Schimmels en gisten
  • Tuberculeuze (op basis van de indicaties)
 • Serologie: controle van overdraagbare ziektes bij de donoren:
  • Hepatitis B&C, AIDS, HTLV, Syfilis
  • Q koorts (volgens de indicaties), coxsackievirus (volgens de indicaties)
 • Histologie: de stukken van de hartspier (myocard), de aorta- en pulmonalis, de posterior mitraalklepblad, en de stukken van de arteriële allogreffen worden systematisch histologisch onderzocht om de infectie en maligniteit uit te sluiten, maar ook om alle eventuele microscopische afwijkingen van de klep/bloedvaten op te sporen.

Cryopreservatiecurve

Voor elke allogreffe wordt een cryopreservatiecurve geregistreerd, als bewijs van de bewaarde kwaliteit van de allogreffe.

Finale validatie

Na het bekomen van alle testresultaten, controleert de Beheerder van het MLM hun overeenstemming met de regelgeving en de kwaliteitspecificaties. Vervolgens valideert hij de allogreffen voor klinische toepassing.