News

Om de opnamekwaliteit te verbeteren en een gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen
bieden, start de Kliniek St-Jan met deze werf: Bouw en inrichting van een nieuwe dienst intensieve zorg en dienst spoedgevallen.
11.10.2014 Site Kruidtuin
In het kader van de internationale week van de borstvoeding, organiseert de materniteit van onze kliniek een informatiesessie op 11 oktober 2014 van 11u tot 15u. Het voltallige medische en paramedische personeel zal advies verstrekken over het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de borstvoeding. U bent van harte welkom! Meer info hieronder.
23.10.2014 Kliniek Sint-Jan
In partnerschap met het «Huis voor Gezondheid» organiseert de Kliniek Sint-Jan op donderdag 23 oktober een overlegavond tussen de huisartsen van het Brusselse Gewest en onze specialisten endocrinologen, gynaecologen, gastro-enterologen en psychiaters. Voor meer details over deze avond en de inschrijvingsvoorwaarden, klik op het bijgevoegde document.

Agenda

Ami des bébés


Noodoproepen

LeftBottomText

Kliniek Sint-Jan vzw

Tel: +32 (0)2 221 91 11

Site Kruidtuin

Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Site Middaglijn
Middaglijnstraat 100
1210 Brussel

Site Leopold I
Leopold I straat, 314
1090 Jette
Tel 02 421 00 20

RAADPLEGINGEN

MEDISCH AANBOD

 

HOSPITALISATIE

SPOEDGEVALLEN
 +32 (0)2 221 91 00

DAGHOSPITALISATIE

DEELSITES SINT-JAN

 

PRAKTISCH