News

23.10.2014 Kliniek Sint-Jan
In partnerschap met het «Huis voor Gezondheid» organiseert de Kliniek Sint-Jan op donderdag 23 oktober een overlegavond tussen de huisartsen van het Brusselse Gewest en onze specialisten endocrinologen, gynaecologen, gastro-enterologen en psychiaters. Voor meer details over deze avond en de inschrijvingsvoorwaarden, klik op het bijgevoegde document.

Agenda

Ami des bébés


Noodoproepen

LeftBottomText

Kliniek Sint-Jan vzw

Tel: +32 (0)2 221 91 11

Site Kruidtuin

Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Site Middaglijn
Middaglijnstraat 100
1210 Brussel

Site Leopold I
Leopold I straat, 314
1090 Jette
Tel 02 421 00 20

RAADPLEGINGEN

MEDISCH AANBOD

 

HOSPITALISATIE

SPOEDGEVALLEN
 +32 (0)2 221 91 00

DAGHOSPITALISATIE

DEELSITES SINT-JAN

 

PRAKTISCH