News

Om de opnamekwaliteit te verbeteren en een gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen
bieden, start de Kliniek St-Jan met deze werf: Bouw en inrichting van een nieuwe dienst intensieve zorg en dienst spoedgevallen.

Agenda

Ami des bébés


Noodoproepen

LeftBottomText

Kliniek Sint-Jan vzw

Tel: +32 (0)2 221 91 11

Site Kruidtuin

Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Site Middaglijn
Middaglijnstraat 100
1210 Brussel

Site Leopold I
Leopold I straat, 314
1090 Jette
Tel 02 421 00 20

RAADPLEGINGEN

MEDISCH AANBOD

 

HOSPITALISATIE

SPOEDGEVALLEN
 +32 (0)2 221 91 00

DAGHOSPITALISATIE

DEELSITES SINT-JAN

 

PRAKTISCH